Polaquito.pl

Zaloguj się Załóż konto

Regulamin

Warunki ogólne

Regulamin ten obowiązuje sprzedawcę oraz wszystkich klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego – będących konsumentami.

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.polaquito.pl jest: POLAQUITO Aleksandra Chmielewska ul. Nowa Kolonia 3a, 41-810 Zabrze NIP 6482710305, Regon 243540691  zwany w dalszej części regulaminu Sklepem.
 2. Sklep internetowy Polaquito prowadzi sprzedaż wysyłkową ubrań, ręcznie szytych Polaquito na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. 
 3. Regulamin określa zasady kupowania produktów w Sklepie www.polaquito.pl

Dane osobowe

 1. Rejestracja na stronie www.polaquito.pl jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych użytkownika. Dane osobowe klientów służą do realizacji zamówień. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane użytkowników Sklepu podlegają ochronie. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich korekcji i usunięcia.
 2. Polaquito.pl może przesłać na adres poczty elektronicznej użytkownika wiadomości związane z ofertą handlową sklepu. Zamawiający ma prawo odmówić przyjmowania takiej korespondencji.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wyłącznie przez wypełnienie formularza zamówienia przygotowanego przez Sklep, zamieszczonego na stronie internetowej www.polaquito.pl.
 3. Polaquito zastrzega sobie możliwość ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza, w sposób zgodny ze stanem faktycznym. Polaquito.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz odstąpienia od realizacji, gdy podane dane budzą wątpliwość co do rzetelności zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych, chyba, że z Zamawiającym został uzgodniony inny termin.
 6. Klient, składając zamówienie zgadza się z niniejszym regulaminem oraz odpowiada na ofertę sprzedaży zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat (w tym ceną) aktualną w momencie składania zamówienia na stronie internetowej sklepu.
 7. Zamawiający ma prawo do zmiany lub anulowania zamówienia przed wysłaniem przez Sklep towaru. W tym celu należy skontaktować się z osobą realizującą zamówienia poprzez e-mail biuro@polaquito.pl      .

Ceny

 1. Wszystkie ceny są cenami brutto, podawane są w złotych polskich, nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Cena podana przy każdym produkcie w chwili złożenia zamówienia przez klienta, jest wiążąca dla obu stron.
 3. W sklepie są dostępne następująca forma płatności:
 4. przelew bankowy na konto Sklepu (ING Bank Śląski 07 1050 1298 1000 0091 4635 6895:  POLAQUITO Aleksandra Chmielewska ul. Nowa Kolonia 3a, 41-810 Zabrze NIP 6482710305, Regon 243540691).
 5. Na przelewie prosimy podać numer zamówienia.

Dostawa

 1. Zamówione produkty wysyłamy codziennie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Koszt dostawy towaru do klienta ponosi klient. Wszystkie koszty związane z wysyłką wyszczególnione są na stronie produktu.
 3. Z opłatami można zapoznać się na stronie Sklepu klikając na link ‘wysyłka’.
 4. Opłata za przesyłkę może zostać czasowo zawieszona w ramach działań promocyjnych Sklepu.
 5. Zamówienia na kwotę przekraczającą 500 zł zostaną przesłane do Zamawiającego na koszt Sklepu, nie dotyczy to przesyłek ‘za pobraniem’.
 6. W przypadku odstąpienia sprzedawcy od umowy, strony są zobowiązane do zwrot wzajemnych świadczeń w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy.

Uszkodzenie przesyłek/ Reklamacje

 1. Zawartość przesyłki należy sprawdzić w momencie odbioru w obecności kuriera lub pracownika poczty, pod kątem stanu jakościowego i ilościowego zawartości paczki wg swojego zamówienia. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w sposób dokładny; jeżeli stwierdził, że w czasie transportu towar posiada braki lub uszkodzone produkty,  ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 2. Jeżeli przesyłka (towar bądź opakowanie) posiada mechaniczne uszkodzenia lub stwierdzony został brak ilościowy bądź jakościowy należy spisać z kurierem protokół szkodowy, który posiada przy sobie kurier. W protokole szkodowym należy dokładnie (w miarę możliwości) opisać typ uszkodzenia, braki ilościowe lub jakościowe, z podaniem dokładnej nazwy uszkodzonych/brakujących produktów.
 3. Reklamację, dla sprawnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, proszę zarejestrować niezwłocznie w naszej firmie w następujący sposób: - powiadamiając nas telefonicznie o zaistniałej sytuacji - wysyłając skan/zdjęcie protokołu szkody - wysyłając skan/zdjęcie potwierdzenia Poczty polskiej.
 4. Uszkodzona przesyłkę należy zapakować w staranny sposób, aby uniknąć dalszych uszkodzeń/braków oraz przesłać na adres Sklepu w terminie 14 dni. Sposób wydania towaru sprzedawcy powinien zapewnić jego całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 5. W związku z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z obsługą klienta wysyłając wiadomość e-mail biuro@polaquito.pl. Towar taki zostanie przyjęty tylko i wyłącznie gdy będzie przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością, z dowodem zakupu (rachunkiem, paragonem) a sam produkt nie został otwarty ani nie nosi śladów użytkowania. Zwroty należy przesyłać na adres Sklepu: POLAQUITO Aleksandra Chmielewska ul. Nowa Kolonia 3a, 41-810 Zabrze NIP 6482710305, Regon 243540691, z dołączonym dowodem sprzedaży. Sklep zwraca zamawiającemu równowartość zapłaconej ceny produktu na wskazane konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych. 
 6. W przypadku zwrotu towaru kupujący otrzymuje zwrot ceny za jaką został nabyty towar wraz z kosztami przesyłki (równy najtańszej dostępnej formie dostawy tj. 10 zł). Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi klient.
 7.  Nie przyjmujemy przesyłek przesłanych do Sklepu za pobraniem.

 

Inne

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
facebook.com/polaquitopl instagram.com/polaquitopl